Korrigált életteljesítmény program

A KÉP (korrigált életteljesítmény program) a tejtermelő telepek fennmaradásának programja.

Tejtermelő ágazatunk nem sorolható a rendszerváltás nyertesei közé, óriási lekötött tőke igénye és folyamatosan romló fedezete miatt a telepek száma és a tehénlétszám folyamatosan csökken.

Ezzel együtt a versengő legjobb külföldi tenyészetekben (és szerencsére egyre több hazai telepen is) olyan kiváló eredmények születnek, melyeket talán még azok sem hittek korábban, akik elérték azokat.

Nemzetközileg elfogadott megállapítás szerint a tejtermelés a leginkább emberfüggő, tehát annak eredménye legnagyobb részt (70-80%) a menedzsment által meghatározott.

Fentieket összefoglalva, a tejtermelés végkimenetelét a menedzsment határozza meg, mely menedzsmentnek kemény versenyben kell a fennmaradásért mindenkor küzdenie.

A versengő menedzsmentek munkájának segítése céljából indítottuk 2010-ben a Korrigált Életteljesítmény Programot, eredetileg a tehénutánpótlás költségeinek csökkentése céljából.

A havi kiértékelésekben alkalmazott korrigált életteljesítmény mutató, adott időintervallumban (év, éven belüli időszak) kikerült tehenek átlagos életteljesítmény tej-kilogrammjának, valamint a nyitó-létszámra vetített éves tehénkiesési százaléknak a hányadosa.

(Amennyiben pl. adott évben vagy adott intervallumban a kikerült tehenek átlagos életteljesítménye 30.000 kg, valamint a nyitóra vetített tehénkiesés 30%-os, akkor
(30.000/0,30) 100.000-es mutatót kapunk.)

A korrigált életteljesítmény mutató a képletből adódóan tehát a kikerült tehenek életteljesítményének növelésével, és a tehénkiesési arány csökkentésével javítható.

A korrigálásra pedig azért van szükség, hogy a kiesési arány esetlegesen kiugró változásara szinte azonnal reagálhassunk.

Költségelemzéseink tapasztalatai alapján hazai tejtermelő telepeinken a második legnagyobb költségtételt a tehénutánpótlás költsége jelenti.

Ennek logikai megközelítését mutatja be az alábbi táblázat:

A tehén utánpótlás életteljesítmény tej kg-ra vetített költsége különböző életteljesítmény tej
kg-ok esetén óriási eltéréseket mutat.

Hazai telepeinken leggyakrabban (1. oszlop) az átlagos üsző-előállítási költség (aktiválási érték) 500 ezer forint, míg a kikerült tehenek után átlagosan keletkező árbevétel 100 ezer forint.

Ennek következtében a különbözetnek, tehát 400 ezer forintnak meg kell térülnie a
tej árbevételében. A 2. oszlopban 500 ezer, a 3. oszlopban 150 ezer forint e tétel.

A táblázat alapján 4,29 Ft/kg és 33,33 Ft/kg közötti fajlagos tehén-utánpótlási költségeket, a szélsőértékek között 29 Ft/kg szórást láthatunk.

A példában látható 29 Ft/literes költség-eltérés óriási, mert:

-nagyobb, mint a telepeken felhasznált fajlagos bér és közteher összes költsége
-átlagosan hússzorosa a tehenekre felhasznált fajlagos spermaköltségnek
-közel fele a telepek fajlagos takarmány költségének
-megtakarítása, csökkentése esetén 15-20%-os árbevétel-arányos nyereséget jelenthet

A programban az induláskor (2010 1-12) 24 telep, míg (2016 1-12) már 120 telep vesz részt, utóbbi a nagyüzemi telepek (120/455) 26%-át, az értékelt teheneknek pedig a (83.128/179.989) 46%-át jelenti.

Különösen az értékelt tehenek számát tekintve elmondhatjuk, hogy a program igen nagy adatbázissal rendelkezik.

A saját telepre vonatkozó, valamint a mindenkori 3 legjobb telep átlagából készített diagramok havi rendszerességgel készített mini komplex elemzések.

Az anyag 1. oldalán 32 mutatóra, utolsó oldalán pedig 12 szaporodásbiológiai mutatóra láthatunk információt valamennyi paraméter esetében az átlagos, a negatív és pozitív szélsőértékekre, a saját eredményekre, valamint a saját eredmények helyezésére vonatkozóan.

A bevezetőben utaltam arra, hogy a programot „…eredetileg a tehénutánpótlás költségeinek csökkentése céljából” indítottuk.

Az eredeti cél változatlan, azonban napjainkban inkább úgy kellene fogalmaznunk, hogy a programot azon menedzsmentek részére készítjük hónapról hónapra, melyek fel merik vállalni erényeiket és kudarcaikat, melyek fenn kívánnak maradni!

A korrigált életteljesítmény programba, a versenyre, amin minden résztvevő csak nyerhet, továbbra is várjuk mindazon Menedzsmentek jelentkezését, akik telepük, ágazatuk fennmaradását, a tejtermelés nyereségének fokozását hivatásuknak tartják, a www.csokas.hu honlap elérhetőségein,
vagy telefonon a +36-30/777-89-05-ös számon.

Az első feldolgozás és az ezt követő szóbeli kiértékelés minden esetben ingyenes!

A saját telepre vonatkozó kiértékelés segít/segíthet annak eldöntésében, hogy a Cég ezt követően is leendő Partner kíván maradni, vagy immár Partner kíván lenni!

                                                                                                                                            

                                                                                                      Csókás András

                                                                                                         ügyvezető

› Csókástan kft

› 6445 Borota, Széchenyi u. 46.

› info@csokas.hu

› +36 30 777 8905

© 2016 Csokastan Kft